Tổng số: 78
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
03/2023/QĐ-UBND 13/02/2023 Ban hành Quy định việc rà soát, công bố công khai các danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp tại địa phương để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Tải về
1622/QĐ-TTg 27/12/2022 Phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Tải về
3283/QĐ-UBND 05/12/2022 V/v phê duyệt Quy hoạch sử đụng đất đến năm 2030 của huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng Tải về
3282/QĐ-UBND 05/12/2022 V/v phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng Tải về
2865/QĐ-UBND 25/10/2022 Ban hành Quy chế khai thác, sử dụng và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Tải về
2787/QĐ-STNMT 24/10/2022 V/v công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường và lĩnh vực tài nguyên nước; sửa đổi Quyết định số 87/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường Tải về
1085/QĐ-TTg 15/09/2022 Ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 Tải về
1959/QĐ-UBND 28/07/2022 Về việc bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Địa chất và khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng Tải về
896/QĐ-TTg 26/07/2022 Phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050 Tải về
1717/QĐ-UBND 29/06/2022 Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 Tải về
12345678