Tổng số: 106
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
17/VBHN-BTNMT 20/06/2022 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn Tải về
16/VBHN-BTNMT 09/06/2022 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ Tải về
04/2022/TT-BTNMT 03/06/2022 Quy định kỹ thuật kiểm tra, kiểm soát, đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng trên cao, ra đa thời tiết, ô-dôn và bức xạ cực tím Tải về
1083/QĐ-BTNMT 23/05/2022 Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Tải về
14/VBHN-BTNMT 16/05/2022 Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai Tải về
13/VBHN-BTNMT 18/04/2022 Quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia Tải về
12/VBHN-BTNMT 28/03/2022 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản Tải về
11/VBHN-BTNMT 22/03/2022 Quy định về cấp và quản lý chứng chỉ định giá đất Tải về
476/QĐ-BTNMT 14/03/2022 Về việc đính chính Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật đất đai Tải về
387/QĐ-BTNMT 02/03/2022 Phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2020 Tải về
12345678910...