Tổng số: 49
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
03/2023/QĐ-UBND 13/02/2023 Ban hành Quy định việc rà soát, công bố công khai các danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp tại địa phương để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Tải về
3283/QĐ-UBND 05/12/2022 V/v phê duyệt Quy hoạch sử đụng đất đến năm 2030 của huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng Tải về
3282/QĐ-UBND 05/12/2022 V/v phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng Tải về
2865/QĐ-UBND 25/10/2022 Ban hành Quy chế khai thác, sử dụng và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Tải về
1717/QĐ-UBND 29/06/2022 Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 Tải về
08/2022/QĐ-UBND 17/05/2022 Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Tải về
1268/QĐ-UBND 11/05/2022 Về việc Ban hành Bảng đơn giá chuẩn 1m2 nhà, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Tải về
06/2022/QĐ-UBND 26/04/2022 Ban hành Quy định cụ thể nội dung đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực và hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Tải về
187/QĐ-UBND 24/01/2022 V/v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Tải về
3873/QĐ-UBND 31/12/2021 V/v bãi bỏ một số thủ tục hành chính lĩnh vực Đất đai áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Tải về
12345