Tổng số: 44
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
08/2022/QĐ-UBND 17/05/2022 Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Tải về
1268/QĐ-UBND 11/05/2022 Về việc Ban hành Bảng đơn giá chuẩn 1m2 nhà, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Tải về
06/2022/QĐ-UBND 26/04/2022 Ban hành Quy định cụ thể nội dung đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực và hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Tải về
187/QĐ-UBND 24/01/2022 V/v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Tải về
3873/QĐ-UBND 31/12/2021 V/v bãi bỏ một số thủ tục hành chính lĩnh vực Đất đai áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Tải về
3872/QĐ-UBND 31/12/2021 V/v bãi bỏ một số thủ tục hành chính lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng Tải về
3874/QĐ-UBND 31/12/2021 V/v công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đẩt đai áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Tải về
45/2021/QĐ-UBND 31/12/2021 Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2021 - 2025 Tải về
3875/QĐ-UBND 31/12/2021 V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng Tải về
43/2021/QĐ-UBND 15/12/2021 Ban hành Quy định mức độ buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Tải về
12345