Ban hành Quy chế tổ chức, quản lý, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng hoặc trên trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Số ký hiệu văn bản 07/2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/04/2019
Ngày hiệu lực 02/05/2019
Trích yếu nội dung Ban hành Quy chế tổ chức, quản lý, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng hoặc trên trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Người ký duyệt Ngô Hùng
Tài liệu đính kèm Tải về Xem trước