Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
Số ký hiệu văn bản 27-CT/TW
Ngày ban hành 10/01/2019
Ngày hiệu lực 10/01/2019
Trích yếu nội dung Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
Hình thức văn bản Chi thị
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Trần Quốc Vượng
Tài liệu đính kèm Tải về Xem trước