Về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị
Số ký hiệu văn bản 82/2019/QH14
Ngày ban hành 29/07/2019
Ngày hiệu lực 29/07/2019
Trích yếu nội dung Về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Nguyễn Thị Kim Ngân
Tài liệu đính kèm Tải về Xem trước