Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thương mại, phát triển sản phẩm thương mại
Số ký hiệu văn bản 15/2019/TT-BTNMT
Ngày ban hành 11/09/2019
Ngày hiệu lực 28/10/2019
Trích yếu nội dung Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thương mại, phát triển sản phẩm thương mại
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Võ Tuấn Nhân
Tài liệu đính kèm Tải về Xem trước