Ban hành Kiến trúc điện tử ngành tài nguyên và môi trường phiên bản 2.0
Số ký hiệu văn bản 3196/QĐ-BNTMT
Ngày ban hành 16/12/2019
Ngày hiệu lực 16/12/2019
Trích yếu nội dung Ban hành Kiến trúc điện tử ngành tài nguyên và môi trường phiên bản 2.0
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Người ký duyệt Trần Hồng Hà
Tài liệu đính kèm Tải về Xem trước