Quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước
Số ký hiệu văn bản 03/2020/TT-BTTTT
Ngày ban hành 24/02/2020
Ngày hiệu lực 09/04/2020
Trích yếu nội dung Quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hùng
Tài liệu đính kèm Tải về Xem trước