Quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện và phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn
Số ký hiệu văn bản 36/2020/TT-BTC
Ngày ban hành 05/05/2020
Ngày hiệu lực 05/05/2020
Trích yếu nội dung Quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện và phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Tài nguyên nước
Người ký duyệt Vũ Thị Mai
Tài liệu đính kèm Tải về Xem trước