Về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen
Số ký hiệu văn bản 10/VBHN-BTNMT
Ngày ban hành 24/12/2020
Ngày hiệu lực 24/12/2020
Trích yếu nội dung Về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Võ Tuấn Nhân
Tài liệu đính kèm Tải về Xem trước