Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
Số ký hiệu văn bản 05/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/02/2021
Ngày hiệu lực 25/02/2021
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Trần Văn Lâu
Tài liệu đính kèm Tải về Xem trước