Quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển
Số ký hiệu văn bản 11/2021/NĐ-CP
Ngày ban hành 10/02/2021
Ngày hiệu lực 30/03/2021
Trích yếu nội dung Quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Tài nguyên biển
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm Tải về Xem trước