Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
Số ký hiệu văn bản 41/2021/NĐ-CP
Ngày ban hành 30/03/2021
Ngày hiệu lực 15/05/2021
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Tài nguyên nước
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm Tải về Xem trước