Quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn
Số ký hiệu văn bản 06/2022/NĐ-CP
Ngày ban hành 07/01/2022
Ngày hiệu lực 07/01/2022
Trích yếu nội dung Quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Môi trường
Người ký duyệt Lê Văn Thành
Tài liệu đính kèm Tải về Xem trước