Về việc đính chính Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật đất đai
Số ký hiệu văn bản 476/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 14/03/2022
Ngày hiệu lực 14/03/2022
Trích yếu nội dung Về việc đính chính Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật đất đai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Đất đai
Người ký duyệt Lê Minh Ngân
Tài liệu đính kèm Tải về Xem trước