Quy định về cấp và quản lý chứng chỉ định giá đất
Số ký hiệu văn bản 11/VBHN-BTNMT
Ngày ban hành 22/03/2022
Ngày hiệu lực 22/03/2022
Trích yếu nội dung Quy định về cấp và quản lý chứng chỉ định giá đất
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Đất đai
Người ký duyệt Lê Minh Ngân
Tài liệu đính kèm Tải về Xem trước