Phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025
Số ký hiệu văn bản 326/QĐ-TTg
Ngày ban hành 09/03/2022
Ngày hiệu lực 09/03/2022
Trích yếu nội dung Phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Đất đai
Người ký duyệt Lê Văn Thành
Tài liệu đính kèm Tải về Xem trước