Kéo dài thời hạn áp dụng một phần của Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát lòng sông Hậu thuộc khu vực tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020
Số ký hiệu văn bản 06/2022/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/05/2022
Ngày hiệu lực 20/05/2022
Trích yếu nội dung Kéo dài thời hạn áp dụng một phần của Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát lòng sông Hậu thuộc khu vực tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Khoáng sản
Người ký duyệt Hồ Thị Cẩm Đào
Tài liệu đính kèm Tải về Xem trước