Quy định kỹ thuật kiểm tra, kiểm soát, đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng trên cao, ra đa thời tiết, ô-dôn và bức xạ cực tím
Số ký hiệu văn bản 04/2022/TT-BTNMT
Ngày ban hành 03/06/2022
Ngày hiệu lực 18/07/2022
Trích yếu nội dung Quy định kỹ thuật kiểm tra, kiểm soát, đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng trên cao, ra đa thời tiết, ô-dôn và bức xạ cực tím
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Khí tượng thủy văn-Biến đổi khí hậu
Người ký duyệt Lê Công Thành
Tài liệu đính kèm Tải về Xem trước