Ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025
Số ký hiệu văn bản 1085/QĐ-TTg
Ngày ban hành 15/09/2022
Ngày hiệu lực 15/09/2022
Trích yếu nội dung Ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Phạm Bình Minh
Tài liệu đính kèm Tải về Xem trước