Tổng số: 246
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
03/2023/QĐ-UBND 13/02/2023 Ban hành Quy định việc rà soát, công bố công khai các danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp tại địa phương để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Tải về
02/2023/NĐ-CP 01/02/2023 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước Tải về
1622/QĐ-TTg 27/12/2022 Phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Tải về
21/2022/TT-BTNMT 19/12/2022 Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại chính quyền địa phương Tải về
86/NQ-HĐND 09/12/2022 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 153/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2020 và Nghị quyết số 178/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng Tải về
88/NQ-HĐND 09/12/2022 Về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng để thực hiện các dự án đầu tư Tải về
87/NQ-HĐND 09/12/2022 Thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Tải về
3282/QĐ-UBND 05/12/2022 V/v phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng Tải về
3283/QĐ-UBND 05/12/2022 V/v phê duyệt Quy hoạch sử đụng đất đến năm 2030 của huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng Tải về
150/NQ-CP 14/11/2022 Ban hành Kế hoạch hoàn thiện dự án Luật đất đai (sửa đổi) Tải về
12345678910...