Tổng số: 207
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
08/2022/QĐ-UBND 17/05/2022 Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Tải về
13/VBHN-BTNMT 18/04/2022 Quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia Tải về
12/VBHN-BTNMT 28/03/2022 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản Tải về
11/VBHN-BTNMT 22/03/2022 Quy định về cấp và quản lý chứng chỉ định giá đất Tải về
476/QĐ-BTNMT 14/03/2022 Về việc đính chính Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật đất đai Tải về
326/QĐ-TTg 09/03/2022 Phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025 Tải về
387/QĐ-BTNMT 02/03/2022 Phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2020 Tải về
04/VBHN-BTNMT 28/02/2022 Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Tải về
02/VBHN-BTNMT 28/02/2022 Quy định về hồ sơ địa chính Tải về
03/VBHN-BTNMT 28/02/2022 Quy định về bản đồ địa chính Tải về
12345678910...