Tổng số: 294
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
11/VBHN-BTNMT 22/11/2023 Quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất;đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đấtvà cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sảnkhác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp Tải về
19/2023/TT-BTNMT 15/11/2023 Về việc trình ban hành Thông tư sửa đổi và bãi bỏ một số thông tư thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Tải về
17/2023/TT-BTNMT 31/10/2023 Về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000 Tải về
65/2023/TT-BTC 31/10/2023 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường Tải về
15/2023/TT-BTNMT 30/10/2023 Quy định về cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường Tải về
16/2023/TT-BTNMT 17/10/2023 Quy định kỹ thuật giám sát mực nước lưu vực sông bằng công nghệ viễn thám Tải về
08/2023/NQ-HĐND 17/10/2023 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2020 - 2024 Tải về
13/2023/TT-BTNMT 16/10/2023 Quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng Tải về
14/2023/TT-BTNMT 16/10/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình hộ khẩu và giấy tờ liên quan cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai Tải về
12/2023/TT-BTNMT 12/10/2023 Quy định kỹ thuật giám sát ngập lụt bằng công nghệ viễn thám Tải về
12345678910...